Privacybeleid LET'S GO OUTSIDE

Let’s go outside, gevestigd te Hekerweg 51, 6301 RJ in Valkenburg is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Hekerweg 51, 6301 RJ, Valkenburg

+31 (0)630117613


Elisah Stassen is de Functionaris Gegevensbescherming van Let’s go outside. Zij is te bereiken via letsgo.outsidestassen@gmail.com.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Let’s go outside?

Let’s go outside verwerkt je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Naam en ras hond
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je in correspondentie en/of telefonisch actief verstrekt

 

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt Let’s go outside?

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via letsgo.outsidestassen@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Voor welke doeleinden verwerkt Let’s go outside persoonsgegevens?

Let’s go outside verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of relevante informatie en acties
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Let’s go outside neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Let’s go outside) tussen zit.

 

Hoe lang bewaart Let’s go outside jouw gegevens?

Let’s go outside bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de onderstaande bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens conform de wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst:

 • (Categorie) persoonsgegevens (7 jaar)
 • Personalia (7 jaar)
 • Adres (7 jaar)
 • Telefoonnummer (7 jaar)
 • E-mailadres (7 jaar)
 • Overige persoonsgegevens die je actief in correspondentie en/of telefonisch verstrekt  (7 jaar)
 • Bankrekeningnummer (7 jaar)

 

Reacties via onze website

Wanneer je een reactie achterlaat op de website van Let’s go outside dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

 

Welke rechten heb jij over jouw data?

Als je een reactie via de website hebt achtergelaten, kun je ons verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die wij van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kunt ons ook verzoeken dat wij enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Data die wij verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden is hiervan uitgezonderd.

 

Waar sturen wij jouw data naartoe?

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

 

Hoe gaan wij om met het delen van persoonsgegevens met derden?

Let’s go outside verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Let’s go outside blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Welke cookies of vergelijkbare technieken gebruiken wij?

Let’s go outside gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wanneer je een reactie achterlaat op de website van Let’s go outside, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

 

Hoe zit het met ingesloten inhoud van andere websites?

Berichten op de website van Let’s go outside kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spamopsporing te helpen.

 

Mag ik gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen?

Ja, je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Let’s go outside en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen letsgo.outsidestassen@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Let’s go outside wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Let’s go outside neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via letsgo.outsidestassen@gmail.com.